/\

MIT CSINÁLNAK A LEGJOBB VEZETŐK MA MAGYARORSZÁGON? (rövid változat)

Egyre gyorsabban váltózó gazdasági környezetben folyamatosan nő a középvezetők szerepe egy-egy cég működésében, hatékonyságuk nagymértékben befolyásolja a vállalat eredményességét. Paradoxon, hogy eddig nem állt rendelkezésre olyan felmérés, ami segítette volna a középvezetőket saját vezetői működésük megismerésben. Ahogy a felsővezetőiknek sem állt rendelkezésre információ arról, hogy fókuszáltan tudják támogatni beosztottjaikat a minél eredményesebb munkavégzésben. A Sensa Consulting arra vállalkozott, hogy egy hiánypótló benchmark kutatáson keresztül  keresse a választ arra, hogy mi jellemzi ma Magyarországon a legjobb középvezetőket.

A jelen üzleti életben egyre nyilvánvalóbban látszik, hogy egy csapat hatékonyságában, eredményességében mekkora szerepe van a csoport vezetőjének. Peter Drucker professzor óta tudjuk, hogy a vezető felkészültsége, tapasztalata, az általa használt kommunikáció, motivációs eszközök, stílus jelentősen meghatározza a vezetett csoport sikerességét. De mennyire értik, tudják ezt maguk a vezetők? A Sensa Consulting kutatásának elsődleges célja az volt, hogy megtaláljuk: mit csinálnak a jó vezetők napi vezetői gyakorlatukban. Hogyan bánnak beosztottaikkal? Hogyan motiválják, fejlesztik munkatársaikat? Mit érzékelnek ebből a munkatársak? Hogyan érzik ők magukat? Miben lehetne támogatni, fejleszteni őket, hogy „a legjobbak még jobbá váljanak”?

A kutatásunkban 12 iparágból több mint 250 fő részvételével vizsgáltuk meg a vállalatok legjobb középvezetőinek személyiségét és tevékenységét, alkalmazott gyakorlatát. Az eddig lezárt kérdőívek feldolgozása után levonható legfontosabb következtetések:

+  a vezetők gyakorlata nem tudatos fejlesztés eredménye, hanem a személyiségükből eredő viselkedési formák, szokások tükröződnek vissza.

+  a legjobb vezetők kreatívabbá váltak, a külső és belső kihívásokra innovatív megoldásokat képesek találni,

+  még jobbak akarnak lenni, ezért tudatosan keresik azokat a lehetőségeket, képzéseket, viselkedési mintákat, amiken keresztül fejlődni tudnak. Sőt! Akár a rossz példákból is képesek tanulni.

+  a beosztottaikat engedik önállóan dolgozni, az ehhez szükséges kereteket biztosítják, az elvárásokat, prioritásokat kommunikálják

+  szabad teret adnak munkatársaiknak arra, hogy proaktívan elmondhassák véleményüket,

o   folyamatosan kommunikálnak beosztottjaikkal, de nincs kellő hangsúly a feladatok magasabb kontextusba helyezésén, a vállalati célokhoz, küldetéshez, stratégiához illesztésén,  

o   nem használják ki a munkatársak motiválásának ingyenes eszközét a dicséretet, pozitív megerősítést, a visszajelzéseket,

o   az értekezletek nem mindig hatékonyak és nem jellemző, hogy a beosztottak motiváltságát erősíteni tudnák,

o   a legtöbb tartalék a munkatársak felkészültségének menedzselésében és a coaching területén van.

A fentebb leírt tartalékok arra utalnak, hogy nem tudatosan felépített az operatív vezetői tevékenység Magyarországon. A legjobban a motiváció és a munkatársak felkészültségének menedzselése szenvedi meg a nem kellően tudatos operatív vezetői gyakorlatot. Ezzel viszont az érzelmi erőt vesszük ki a vállalatból és marad a folyamatok, szabályok alkotta csontváz, ami az elkötelezett és sikerorientált munkához nem lesz elég.

Ön is szeretné megismerni a legjobb középvezetőjük által követett gyakorlatot? Szeretné összehasonlítani azt a többi résztvevő eredményével? Amennyiben felkeltette érdeklődését a felmérés, szívesen bemutatjuk Önöknek részletesebben a főbb tanulságokat és azokat a vezetői best practice-eket, amelyek akár az Önök vállalatánál is alkalmazhatóak. Amennyiben 2014. január 31-ig jelentkeznek a következő fordulóban való részvételre, a legjobbnak tartott középvezetőjüket ingyenesen mérjük fel. Jelentkezés az alábbi linken: http://www.sensa.hu/kapcsolat/#tartalom

Elérhetőségeink

Tel: +36 1 3916144

Mobil: +36 20 2036079

http://www.sensa.hu/kapcsolat/