/\

Önmeghatározás, jutalom, munka

Minden vezetőnek érdemes volna megfigyelnie a gyermekek játékát. Az egyéves naponta kilométereket tesz meg a nappaliban négykézláb, a kétéves mindent, ami a környezetében elhangzik szó szerint és hiba nélkül megjegyez. A serdülők naponta több órát képesek saját örömükre futni vagy edzeni, egy fiatal egyetemista pedig minden tudományos fokozattal rendelkezőnél többet munkát fektet egy kísérletsorozat vagy műszaki ötlet megvalósításába.

Ezek a teljesítmények nem jutalmazás hatására születnek

A teljesítmény jutalmazása, a munka megfizetése az emberi tevékenységnek nem normális alapesete, hanem inkább szélsősége.

Az ember, akárcsak minden más élőlény, nem külső jutalmazásra, hanem önmagából, élőlény mivoltából következően tevékeny. Az élőlény nem tud nem élni, életének alapszabálya a homeosztázis, az élethez szükséges állapot fenntartása. Ha a kiegyensúlyozott és hosszú távú élhetőséghez valami hiányzik, az élőlény olyan működést élénkít, olyan tevékenységbe kezd, amely biztosítja a virágzásához és kibontakozásához, azaz a legteljesebben élhető jólétéhez szükséges körülményeket.

Az ember, ez a bonyolult élőlény, semmiben sem kivétel ez alól

Fegyelem, büntetés, kontroll, tanulás vagy szabályok bemagolása nem tudnak változtatni ezen. Az egyéni kibontakozás esélye csökkenhet, akárcsak az életkedvmag, de nem fog eltűnni, hanem olyan más csatornába áramlik, amibe a szabályok megtartása mellett áramolni tud.

Ha a kielégítendő emberi szükségletekre gondolunk, a kiművelt és jómódú Nyugaton sokáig az anyagi, élettani és tárgyi szükségletek voltak előtérben, azonban az emberi szükségletek köre ennél tágabb. Egyidejűleg uralkodott az a felfogás, hogy ezek az alapvető szükségletek elsődlegesek (lsd. mindenekelőtt Maslow hipotézisét a szükségletek hierarchiájáról), és a társas, „önmegvalósító” szükségletek kielégítésére csak ezek biztosítása esetén tudunk törekedni.

Az elmúlt évtizedek kutatásai azonban nem igazolták ezt az „anyagias” szemléletet. A társas és „önmeghatározási” szükségletek az előbbiekkel egyenrangúak. Éppoly fontos lehet az élethez, hogy eleven emberek vegyenek körül bennünket, mint az evés vagy a fizikai védelem. Éppoly fontos, hogy emberségünket kiteljesítsük, mint a testünk folyadékellátása. Éppoly fontos, hogy fizikai testünket megfelelő használatban tartsuk, mint a kihűlés és a túlhevülés közötti egyensúly.

A három önmeghatározási szükséglet

XXI. század elején két, egymással közeli rokonságban álló iskola igazit el bennünket: Csíkszentmihályi és Seligman pozitív pszichológiája, és Ryan és Deci önmeghatározás-elmélete (SDT). Ez az utóbbi minden bizonnyal jobban kidolgozott nagy elmélet, amit az elmúlt évtized során egy sor részkutatás és vizsgálat támaszt alá.

Az önmeghatározás elmélete a motivációt a belső és külső jutalmaktól függőnek tételezi fel. A belső jutalmak három alapvető és általános emberi szükséglettel függenek össze. Ez a három alapvető „önmeghatározási” szükséglet az önirányítás, a odatartozás és a hozzáértés szükséglete. Az autonómia, a másoktól való függetlenség és az egyéni kibontakozás szabadsága nélkül ugyanazok a feladatok jelentős mértékben vagy teljesen elveszítik lelkesítő jellegüket. Az odatartozás szükséglete a közvetlenül velünk dolgozókhoz való tartozást jelenti, amelyet az egyes feladatok megoldása során folyamatosan megélünk. A hozzáértés pedig a feladatok önálló, azaz saját belső értékelésünk szerinti megoldásának képessége, amelyet a sikeres tapasztalatok megbízható készséggé érlelnek.

Ezeknek a szükségleteknek a kielégítése a társadalmi és kulturális környezettől függ, bizonyos kultúrákban a kielégítés esélye nagyobb és a jutalmazó szerep is előtérbe kerül, míg egy sor más környezetben a belső motiváció szinte észrevétlen, elhanyagolható.

A munka, az életöröm és a teljesítmény közötti viszony megértéséhez ez a három alapszükséglet adja a legjobb kulcsot. Ez a kulcs nyitja a lelkesítő munkakörnyezet, az együttműködés, a teljesítmény elismerése és a versenyképesség legtöbb vezetői problémájának zárját.

dr. Folk György

Elérhetőségeink

Tel: +36 1 3916144

Mobil: +36 20 2036079

http://www.sensa.hu/kapcsolat/