/\

Referencia

AMIÉRT ÜGYFELEINK MINKET VÁLASZTOTTAK:

 I. MÉRÉS – SZÁMSZERŰ ÉS NYOMONKÖVETHETŐ EREDMÉNYEK:

„Csak amit mérünk, azt tudjuk menedzselni”

 Azt valljuk, hogy az emberek fejlesztése, képzése egy befektetés a vállalat részéről, melynek közép – és hosszú távon a kezdeti befektetéseket meghaladó megtérülést kell produkálnia a vállalat számára. Amennyiben ez nem történik meg, az emberek fejlesztésére, képzésére fordított összeg „ablakon kidobott pénz”.

Ahhoz, hogy figyelemmel tudjuk kísérni a munkatársak fejlesztéséből származó eredményeket, többletbevételeket, mérhetővé kell tenni a fejlesztési folyamat egyes szakaszait. Cégünk ennek a specialistája.

Kialakítottunk egy olyan 5 szintű mérési rendszert, mely segítségével a fejlesztés megkezdésétől az eredmények realizálásáig számszerű eredményekkel nyomon tudjuk követni a változást.

Mérési rendszerünk egyes szintjei egymásra épülnek, azaz tulajdonképpen egy hatáslánc egyes elemeit reprezentálják. Amennyiben például a 2. szinten (ismereti szint) nem történik meg a kívánt változás, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a 4. szinten (pénzügyi eredmények) sem fogjuk realizálni a kívánt eredményeket. A folyamatos monitorozással és mérésekkel biztosítjuk azt, hogyha valamelyik alsóbb szinten a fejlesztési folyamat során elmaradnak az eredmények az elvárttól, azonnal be tudjunk avatkozni, és korrigálni tudjuk a fejlesztést úgy, hogy az ismét az előzetes terveknek megfelelően haladjon tovább és a program végén a kívánt eredményeket hozza.

A program során az egyes szinteken mért eredményeket rendszeresen az ügyfelünk elé tárjuk. Ezzel a módszerrel ki van zárva, hogy az együttműködés végén „csodálkozva”, „széttárt karokkal” álljunk egymással szemben, nem értve, hogy miért is nem értük el a program megkezdése előtt kitűzött céljainkat.

II. ALKALMAZÁS – A TANULT ISMERETEK GYAKORLATBA TÖRTÉNŐ ÁTÜLTETÉSE

„Hiába tudunk valamit, ha nem azt csináljuk, olyan, mintha nem is tudnánk….”

Az évek során azt tapasztaltuk, hogy az elméleti képzés, legyen az tréning vagy előadás, önmagában mit sem ér, kizárólag a tárgyi tudás megszerzése nem vezet változáshoz! Felméréseink szerint ezek csupán kis mértékben, ha egyáltalán növelik a résztvevők hatékonyságát, eredményességét a mindennapi munkavégzésük során. Még abban az esetben is, ha a résztvevők az oktatott anyagot tökéletesen megtanulták és a tudásszint mérésekor hibátlan teszteket írnak. Ennek az az oka, hogy a készségfejlesztéshez és az emberek hozzáállásának, attitűdjének és a napi „rutincselekedeteinek” átalakításához hosszabb, személyre szabott folyamat, egyfajta személyes változásmenedzsment szükséges. E nélkül a tréningen résztvevők csupán 10%-ánál figyelhető meg az attitűd változás és a tanultak gyakorlatban történő alkalmazása. A Sensa azt tűzte ki célul, hogy ezt a résztvevői arányt 70-80% fölé emeli.

Tehát a fejlesztés sikerének záloga nem maga az elméleti tréning, hanem az utána következő, alkalmazást biztosító folyamatok. Emiatt fejlesztési programjainkban a hangsúly a változáshoz – és így az eredmények realizálásához – elengedhetetlen tanult ismeretek alkalmazásba ültetésén van. Ennek megvalósításához speciális eszközöket és módszereket dolgozott ki cégünk, melyek felhasználásával úgy biztosítjuk a tréning utáni folyamatos jelenlétet, személyes interakciókat és visszajelzéseket a tréningrésztvevők számára, hogy munkavégzés közben történik a fejlesztés és a „hibák” elkövetésekor, valós helyzetekben, azonnal megtörténik a korrigálás a tevékenységek szintjén. A képzésben résztvevők a Sensától egyszerű, könnyen alkalmazható kész megoldásokat kapnak a tréninget követő coachingok során, illetve például a best practices gyűjtemény és a kommunikációs bankok összeállításával. Ezen támogató eszközök és a tréningek utáni „kvázi folyamatos” jelenlét biztosítja, hogy a Sensa fejlesztési programjaiban résztvevők 70-80%-a a program végére magabiztosan és rutinszerűen alkalmazza a tanult új ismereteket.

 III. SIKERDÍJAS PROJEKTEK – VÁLLALJUK A FELELŐSSÉGET A MUNKÁNKÉRT:

„Jó érzés, hogy a befektetéssel járó kockázatokat nem egyedül kell viselni”

 A fent leírt 2 területen (folyamatos mérés és fókusz az ismeretek alkalmazásba ültetésén) szerzett sok éves tapasztalatunk és elért sikereink miatt biztosak vagyunk abban, hogy tevékenységünk a vállalat számára pénzben kifejezhető eredményeket hoz. Ezért hajlandóak vagyunk vállalni a fejlesztéssel járó kockázatok egy részét, és készen állunk sikerdíjra szerződni! Azaz nyitottak vagyunk arra, hogy a fejlesztési program ellenértékének jelentős részét csak abban az esetben fizesse ki partnerünk, ha elérjük az előzetesen kitűzött célokat, eredményeket.

Elérhetőségeink

Tel: +36 1 3916144

Mobil: +36 20 2036079

http://www.sensa.hu/kapcsolat/